Meist

OÜ Eesti Metsahindaja lõid Triin Alatalo ja Kuldar Aavik 2014. aasta kevadel.
Idee luua oma ettevõte tekkis praktilisest vajadusest teenuse järele, mis kasutaks kaasaegseid võtteid korraldada metsa, seaks fookusesse kliendi huvid, aitaks metsaomanikel oma metsast saada täpne ülevaade ning aidata neil metsa andmeid paremini mõista. Nüüdseks üle 6-aastase kogemusega litsentseeritud metsakorraldusettevõtte meeskonda kuulub 4 inimest.

Selle aja jooksul oleme takseerinud pea 45 000 ha metsamaad, mis tähendab, et meie taksaatorid on iga päev takseerinud vähemalt 6 ha metsamaad. Keskmine metsa suurus on ca 8,2 ha ja metsaomanikke, kelle metsasid oleme takseerinud on tänaseks kogunenud ligi 1500, kellest mitmed on tänaseks meie püsikliendid.

45000 ha

Kokku takseeritud

6 ha

Keskmiselt päevas takseeritud

8.2 ha

Keskmise metsa suurus

~ 1500

Rahulolevaid metsaomanikke

Ühiselt loodud metsakorraldusettevõtte eesmärgiks on koostada võimalikult kiirelt täpsed ja kvaliteetsed metsamajandamiskavad ning -hindamised.

Kuldar Aavikul on pikaajaline kogemus taksaatorina ning oma hariduse on ta omandanud Luua Metsanduskoolis.

Triinul on magistrikraad metsamajanduse erialal Eesti Maaülikoolist. Täna tegutseb Triin peamiselt metsakonsulendina.

Üsna pea liitus meeskonnaga metsataksaator Indrek Jõesaar, kes on metsandusliku hariduse omandanud Eesti Maaülikoolis ning omab taksaatori kutsetunnistust.

Piret Jüriöö liitus Eesti Metsahindaja 2018. aastal. Piret on Luua Metsanduskooli vilistlane ning üks vähestest naistest, kes on kutsetunnistusega taksaator. Lisaks juhib Piret meie kontorit.

Miks tellida uus metsamajandamiskava?

Metsamajanduskavade tähtsus ja suunitlus on ajas paljuski muutunud. Senine käsitlus metsamajandamiskavast oli kui tegevusplaanist, mis annaks metsaomanikule suunised enda metsa majandamiseks 10 aastaks. Täna tellitakse metsamajandamiskava juba konkreetse plaaniga asuda oma metsa majandama või soovitakse hinnata metsa väärtust. Lisaks on kehtivad inventeerimisandmed vajalikud metsateatise esitamiseks või erinevate metsanduslike toetuste taotlemiseks.

Metsa majandamiseks, kinnistu müügiks jt metsaga seotud toimingute tegemiseks on vajalik uut metsamajandamiskava, mis vastaks looduses esinevale ning oleks kooskõlas kehtivate seaduse ja eeskirjadega.
 

Miks soovitame enda klientidel uuendada veel kehtivat metsamajandamiskava kui nad asuvad mõnd tehingut sõlmima?

Täpsus ja andmete kvaliteet

Aja jooksul on muutunud nii metsaseadus kui metsamajandamise eeskiri sealjuures ka raievanuste lubatud määrad ning pindalalised piirangud. Samuti on metsakorralduses täiustunud välitööde teostamise viis, mis on muutnud täpsemaks ja kiiremaks nii välitööde andmed kuika andmetöötluse. Selle tulemusena on täpsem ka metsa kirjeldamine ja takseerimine.

Lisaks ei ole haruldane, et vaid mõne aastaga on metsas toimunud muutused, mis mõjutavad oluliselt metsainventeerimise andmeid. Selleks võivad olla tormi, ulukite või putukate tegevuse tagajärjel tekkinud kahjustused või liigniiskusest tekkinud probleemid. Metsa mahtu võib muuta oluline juurdekas või metsamaa suurenemine nt põllumaa metsastumisest.

Miks tellida metsamajandamiskava just litsentseeritud metsakorraldajalt?

Haritud, kogenud ja kontrollitud tegijad

Võimalust metsa hinnata pakuvad mitmed ettevõtted, kuid litsentseeritud metsakorraldaja poolt koostatud metsamajandamiskava annab omanikule suurema kindluse hindamise täpsuses. Metsamajadamiskava saab koostada ainult litsentseeritud metsakorralduse ettevõtte, kus välitööd teostab vastava tegevusloaga taksaator. Lisaks sellele läbib metsamajandamiskava Keskkonnaagentuuri kontrolli. Seejärel kantakse andmed Metsaregistrisse.v Nii saab tulemus täpne, riiklikult kontrollitud ja heaks kiidetud.

Miks tellida kava just meilt?

Kiirus ja täpsus

Kui sa oled metsaomanik ning soovid oma metsa majandada või müüa, siis tuleb veenduda, et hind on õiglane. Selle aluseks on värske ja täpne metsamajandamiskava.
Teame, kui oluline on pakkumisele või ostuhuvile kiiresti reageerida, mistõttu pakume Eesti Metsahindajas võimalust tellida uus metsamajandamiskava ka kiirtööna, kuid ka tavatööde järjekord on kõigest 14-18 päeva.

Mets muutub ajas palju, mistõttu on oluline, et takseerimisandmete oleksid uuendatud asjakohaselt. Ka ostja poolele on oluline andmete korrektsus, et teha aus pakkumine pidades silmas nii ostja kui müüja huve.

Hinnakiri

Metsamajandamiskava koostamist on võimalik tellida kas tava- või kiirtööna. Tavatöö valmib ca 14 tööpäeva jooksul, kiirtööd teostatakse maksimaalselt 7 päeva jooksul.

Tavatöö

20 € / ha

Telli

Tava miinimumtöö

200 € / tk

kinnistud, mille pindala on alla 10 hektari

Telli

Kiirtöö

26 € / ha

Telli

Kiir miinimumtöö

260 € / tk

kinnistud, mille pindala on alla 10 hektari

Telli

 

* hindadele lisandub käibemaks

Mis saab siis kui kava on valmis?

Tihti jõuavad meie juurde kliendid, kes on “elavdatud” mõne kõne poolt, kus soovitakse osta nende kinnistut või raieõigust. Pärast kava valmimist ei pea metsaomanik jääma üksi, vaid võib saada meie käest abi edasisteks tegevusteks ja otsusteks.

Soovi korral aitame leida usaldusväärse partneri metsa majandamisel või hoopis ostja metsa kinnistule.

Teeme aktiivset koostööd Eesti Metsamajandajate Seltsiga.

Metsaseltsi abil saavad selle liikmed küsida ka erinevaid toetusi (sh toetust, mis hüvitab metsamajandamiskava koostamisele tehtud kulud), mida vahendab SA Erametsakeskus. Nõu saab küsida ka edasistes tegevustes metsaga. Näiteks metsauuendamine ja maaparandus. Vaata lisaks – www. eestimetsamajandajad.ee

Kontakt

Eesti Metsahindaja OÜ

E-R:

Oleme metsas! Kohtumiseks palun helistage ette!

Telefon:

+372 5670 4672

Tegevusloa nr:

KME000001

Kehtiv alates:

13.08.2014

Registrikood:

12664679

*
*
*